Haben flydde från Eritrea till Falköping

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Falköpings kommun började 2014. Under 2015 har mottagandet i hela landet, liksom Falköping, varit rekordhögt. De ensamkommande barn som kommer till Sverige är ingen enhetlig grupp, alla har varit med om olika saker och har sin egen historia. 17-åriga Haben flydde från Eritrea till Sverige och kom till Falköping för ett år sedan. Se hennes gripande historia.