Den röda tråden, från barn till ung vuxen

Som en röd tråd, från barn till ung vuxen