Kommunala processer kring detaljplanering

Så här går det till när kommunen tar fram en detaljplan.
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen kan t.ex. reglera vart på en fastighet byggnation får ske, vilka ändamål byggnaderna får användas till och hur stora byggnaderna får vara.